Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Tư duy sáng tạo tìm tòi lời giải Phương trình, Bất phương trình, Hệ phương trình Đại số vô tỉ

Tên tài liệu: Tư duy sáng tạo tìm tòi lời giải Phương trình, Bất phương trình, Hệ phương trình Đại số vô tỉ Tác giả: Lê Văn...

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Công phá lý thuyết Hóa Học - Megabook

Tên tài liệu: Công phá lý thuyết Hóa Học Tác giả: Nhiều tác giả Giới thiệu sơ lược: Quyển sách cực hay này sẽ giúp bạn tổn...

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Hóa học (Tập 2) - Phạm Sỹ Lưu

Tên tài liệu: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Hóa học (Tập 2) Tác giả: Phạm Sỹ Lưu Giới thiệu sơ lược: Với một khối lượn...

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Hóa học (Tập 1) - Phạm Sỹ Lưu

Tên tài liệu: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Hóa học tập 1 Tác giả: Phạm Sỹ Lưu Giới thiệu sơ lược: Với một khối lượng ...

Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 11

Tên tài liệu: Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 Tác giả: Cao Cự Giác Giới thiệu sơ lược: Đáp ứng nhu cầu...