Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Óc sáng suốt - Nguyễn Duy Cần

"Học, học nữa, học mãi - Lenin". Hãy ghé thăm Góc Tài Liệu hàng ngày để cập nhật tài liệu mới nhất nhé.
thumbnail
Óc sáng suốt - Nguyễn Duy Cần
  • Tên tài liệu: Óc sáng suốt

  • Tác giả: Nguyễn Duy Cần

  • Giới thiệu sơ lược: Phương pháp tự rèn luyện cho mình một khối óc sáng suốt để có thể tự lập và định đoạt lấy cuộc sống của mình. Quyển sách này gồm 5 phần: A. Thuật quan sát B. Thuật tập trung tinh thần C. Thuật tưởng tượng D. Thuật tổ chức tư tưởng E. Thuật nhớ lâu
  • Loại file: PDF
  • Số trang: 139
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/14aByEph2XF7NYR7U_BNex7bkAjvA6s2T/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/open?id=14aByEph2XF7NYR7U_BNex7bkAjvA6s2T[/linktai]

0 nhận xét