Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Phương pháp giải toán Vật lý 12 - Trần Anh Trung

"Học, học nữa, học mãi - Lenin". Hãy ghé thăm Góc Tài Liệu hàng ngày để cập nhật tài liệu mới nhất nhé.
thumbnail
Phương pháp giải toán Vật lý 12 - Trần Anh Trung
  • Tên tài liệu: Phương pháp giải toán Vật lý 12

  • Tác giả: Trần Anh Trung

  • Giới thiệu sơ lược: + Phần 1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC LÒ XO + Phần 2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC ĐƠN + Phần 3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN VÀ CỘNG HƯỞNG CƠ HỌC + Phần 4. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ HỌC, GIAO THOA SÓNG, SÓNG DỪNG, SÓNG ÂM + Phần 5. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH (RLC) + Phần 6. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU, BIẾN THẾ, TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG + Phần 7. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỰ DO TRONG MẠCH LC + Phần 8. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG CỦA GƯƠNG PHẲNG VÀ GƯƠNG CẦU + Phần 9. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG, LƯỠNG CHẤT PHẲNG (LCP), BẢNG MẶT SONG SONG (BMSS), LĂNG KÍNH (LK) + Phần 10. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ THẤU KÍNH VÀ HỆ QUANG HỌC ĐỒNG TRỤC VỚI THẤU KÍNH + Phần 11. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC BỔ TRỢ CHO MẮT + Phần 12. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG + Phần 13 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG + Phần 14 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ TIA RƠNGHEN + Phần 15 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN + Phần 16 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ MẪU NGUYÊN TỬ HIĐRÔ THEO BO + Phần 17 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
  • Loại file: PDF
  • Số trang: 113
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1lUtgASUAg_SZhIXaY9ndbN0MeQ-PPtZx/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/open?id=1lUtgASUAg_SZhIXaY9ndbN0MeQ-PPtZx[/linktai]

0 nhận xét