Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit - Lê Xuân Sơn

"Học, học nữa, học mãi - Lenin". Hãy ghé thăm Góc Tài Liệu hàng ngày để cập nhật tài liệu mới nhất nhé.
thumbnail
Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit - Lê Xuân Sơn
  • Tên tài liệu: Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit

  • Tác giả: Lê Xuân Sơn

  • Giới thiệu sơ lược: Sách gồm 3 chương lớn + Chương 1. Đề cập đến phương trình và bất phương trình dạng đa thức và hữu tỉ + Chương 2. Đề cập đến phương trình và bất phương trình vô tỉ + Chương 3 và Chương 4. Đề cập đến phương trình và bất phương trình mũ và logarit
  • Loại file: PDF
  • Số trang: 288
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1pa7RJqctDACQPqOyFfpCgDLgblv2TK39/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/open?id=1pa7RJqctDACQPqOyFfpCgDLgblv2TK39[/linktai]

0 nhận xét