Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Kênh hình trong dạy học Lịch sử ở trường Trung học phổ thông

"Học, học nữa, học mãi - Lenin". Hãy ghé thăm Góc Tài Liệu hàng ngày để cập nhật tài liệu mới nhất nhé.
thumbnail
Kênh hình trong dạy học Lịch sử ở trường Trung học phổ thông
 • Tên tài liệu: Kênh hình trong dạy học Lịch sử ở trường Trung học phổ thông
 • Tác giả: Nguyễn Thị Côi
 • Giới thiệu sơ lược: Do đặc điểm của việc nhận thức lịch sử, không thể trực tiếp quan sát sự kiện, nhân vật lịch sử nên tạo biểu tượng lịch sử là một yêu cầu thiết yếu trong học tập. Đây là những hình ảnh chân thực về hiện thực quá khứ khách quan được hiện trong óc học sinh với những nét chung nhất, điển hình nhất. Tài liệu được chia thành những phần như sau
  • Phần thứ nhất: Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến năm 1858
  • Phần thứ hai: Việt Nam từ 1858 đến 1945
  • Phần thứ ba: Việt Nam từ 1945 đến 1975
  • Phần thứ tư: Công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 đến nay)
 • Loại file: PDF
 • Số trang: 348
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/16iTKloTqsR5ZXcoiXgfbaZMyalsD93kp/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/16iTKloTqsR5ZXcoiXgfbaZMyalsD93kp/view[/linktai]

0 nhận xét