Hướng dẫn tạo trang Safelink chuyển hướng có thời gian và quảng cáo 2022

        Blogger là một trong những nền tảng blog chính được sử dụng ở đó và nhiều blogger mới bắt đầu viết blog sử dụng Blogger hoặc Blogspot. Tuy nhiên, blogger tuy đơn giản nhưng lại khá hạn chế và thiếu một số công cụ giúp blog có thể dễ dàng tiếp cận tài nguyên và thu hút nhiều lượt truy cập nhất có thể. Không dễ để tăng lượng người xem trên blogger vì nền tảng này thiếu các công cụ hoặc không hỗ trợ các plugin như wordpress có thể giúp tạo phong cách cho blog và sau đó tăng tần suất truy cập vào trang web.

        Liên kết an toàn hoặc chuyển hướng tải xuống tự động là các tập tải về  hoặc liên kết ngoài blg được biết đến với việc tăng lượt xem trang và doanh thu để kiếm tiền từ các trang web hoặc blog. Khi các liên kết an toàn này được sử dụng trên blogger.Chức năng cũng tương tự như link rút gọn kiếm tiền vậy. 

        Nó khác là bây giờ bạn sẽ không phải tạo hẳn một blog mới vì trong bài viết này, Goctailieu.com  sẽ hướng dẫn bạn cách tạo trang Safelink chuyển hướng trên blogger của bạn và không cần tạo blog mới.

goctailieu.com

    Safelink là gì và nó hoạt động như thế nào ?

    Safelink chỉ đơn giản là một bộ mã JavaScript được thiết kế để mã hóa bất kỳ liên kết nào bằng cách tự động đồng bộ hóa hoặc nhúng liên kết vào một số văn bản hoặc bài đăng.

    Khi ai đó cố gắng truy cập vào liên kết được mã hóa, người đó sẽ phải đi qua liên kết an toàn để lấy liên kết được mã hóa thành bộ mã này , liên kết an toàn sẽ yêu cầu bạn đợi vài giây để truy cập liên kết của bạn. đang cố gắng truy cập.

        Có 2 loại safelink trên blogger đó là safelink theo template và safelink trang.

Mẫu Safelink là một trang web riêng và các liên kết được nhập theo cách thủ công vào trường bắt buộc để rút gọn.

Trang Safelink là trang mã đã cài đặt trong phần html của trang web. Với kiểu safelink này sẽ tự động rút ngắn tất cả các liên kết trên blog (có cài các trang không chịu ảnh hưởng safelink ).

        Hôm nay mình chia sẻ trang Safelink, trang này sẽ tự động liên kết với tất cả các liên kết của bạn trên trang web chính của bạn. 

Cách tạo trang  Safelink chuyển hướng cho  blogspot

Phần 1:  Tạo trang Safelink (tạo page trong blogspot)

Bước 1: Truy cập trang tổng quan blogger của bạn. Trên điều hướng bên trái, nhấp vào Trang

Bước 2: Tạo một trang mới và đặt tên nó theo ý bạn. Ví dụ như: “Safelink”, “Chuyển Hướng” hoặc để “Get Link” để lấy link trang là “get-link” cho chuyên nghiệp. Chuyển sang phần HTML và sao chép, dán đoạn mã bên dưới.

Sao chép mã bên dưới và dán vào phần html trang mới của bạn

<div class='separator' style='text-align:center'><div class='ads-top'><!-- Nhập mã Quảng cáo của bạn tại đây --></div><div class='safelink' id='safelink'><center><div class='button outline' id='daplong'>Vui lòng đợi...</div><script>/*<![CDATA[*/ var currentURL=location.href; var str = currentURL; var res = str.replace('https://www.goctailieu.com/p/get-link.html' + '?url=', ""); function changeLink(){var decodedString = Base64.decode(res); window.open(decodedString,'_blank')}; document.write('<a href="#go-link" id="download-safelink" class="button outline">Click to go to the link</a>'); var linkDL = document.getElementById("download-safelink"); var notif = document.getElementById("daplong"); var waktu = 20; var teks_waktu = document.createElement("span"); linkDL.parentNode.replaceChild(teks_waktu, linkDL); var id; id = setInterval(function () { waktu--; if (waktu < 0) { teks_waktu.parentNode.replaceChild(linkDL, teks_waktu); clearInterval(id); notif.style.display = "none"; linkDL.style.display = "inline-block"; } else { teks_waktu.innerHTML = "Link will appear in " + waktu.toString() + " second"; }}, 1000); /*]]>*/</script></center></div><div class='separator-text'><!-- Nội dung bài viết Tại đây --></div>

<div class='blockLink' style='text-align:center'><div id='ads-left' class='ads-left'><!-- Thêm mã quảng cáo tại đây (mã hiện bên trái loại 300x250) --></div><div id='go-link'><a class='button outline' href='javascript:void(0)' onclick='changeLink();' rel='nofollow noreferrer'>Đi đến liên kết</a></div><div id='ads-right' class='ads-right'><!-- Thêm mã quảng cáo tại đây (mã hiện bên phải loại 300x250) --></div></div>

Trong đoạn mã trên, hãy thay thế https://www.goctailieu.com/p/get-link.html bằng liên kết trang safelink của bạn. Hoặc chỉ cần thay Goctailieu.com  bằng tên miền của riêng bạn nếu bạn đặt tên cho trang của mình là Get Link. khi hoàn tất, hãy xuất bản trang của bạn. Thay thế <! - Nhập mã Quảng cáo của bạn tại đây -> bằng Mã quảng cáo của bạn và thay thế <! - Nội dung bài viết Tại đây -> bằng một số văn bản của riêng bạn. Số 20 là thời gian đếm ngược

Phần 2:  Thêm đoạn code sau vào trước thẻ </head>

Vào bảng điều khiển blog của bạn và nhấp vào Chủ đề, sau đó nhấp vào TÙY CHỈNH và chọn Chỉnh sửa HTML . Bạn sẽ được đưa đến phần html của blog. Nhấp vào bất kỳ đâu trên mã và sau đó nhấn phím Ctrl + F để gọi chức năng tìm. Bạn sẽ thấy một thanh nhỏ phía trên HTML của trang web và tại đó, bạn nhập </head> để tìm kiếm thẻ </head>. Để dán bộ mã css và js được Goctailieu chia sẻ ở bên dưới: 

<!-- Code to put before </head> tag -->

<style> 

  /* Safelink goctailieu.com*/ 

.button-outline{background-color: #086978;color:white; box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.1);font-size:20px; font-weight:bold;width:responsive; border-radius:5px} 

.safelink span{display: block;font-size: 18px; color:red} 

.blockLink{display: flex;display: -webkit-flex;flex-wrap: wrap;-webkit-flex-wrap: wrap;align-items: center;-webkit-align-items: center} 

.blockLink &gt; div{display: block;width: 35%;} 

.blockLink &gt; div#go-link{width: 30%;} 

.blockLink &gt; div#go-link a{display: none;margin: 0} 

.blockLink &gt; div#go-link:target a{display: inline-flex} 

.ads-top{margin: 0 0 20px 0;text-align: center} 

/* Responsive */ 

@media screen and (max-width: 768px){.blockLink &gt; div{width: 100% !important;margin: 0 0 15px;text-align: center}.blockLink &gt; div:last-child{margin: 0}} 

    </style> 

<script>/*<![CDATA[*/ var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("%3D","%3D") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);} var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("%3D%3D","%3D%3D") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D%3D")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);} var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("&m=1","&m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("&m=1")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri); } var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("?m=1","?m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);}; var protocol=window.location.protocol.replace(/\:/g,''); if(protocol=='http'){ var url=window.location.href.replace('http','https'); window.location.replace(url);} /*]]>*/</script> 

Phần 3: Thêm code dưới đây vào trước thẻ </body>

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

  <script>/*<![CDATA[*/ var Base64 = {_keyStr: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789", encode: function (input) {var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = Base64._utf8_encode(input); while (i < input.length) {chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) {enc3 = enc4 = 64;} else if (isNaN(chr3)) {enc4 = 64;} output = output + this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) + this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4);} return output; }, decode: function (input) {var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) {enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) {output = output + String.fromCharCode(chr2);} if (enc4 != 64) {output = output + String.fromCharCode(chr3);} } output = Base64._utf8_decode(output); return output;}, _utf8_encode: function (string) {string = string.replace(/\r\n/g, "\n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) {var c = string.charCodeAt(n); if (c < 128) {utftext += String.fromCharCode(c);} else if ((c > 127) && (c < 2048)) {utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);} else {utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); }} return utftext;}, _utf8_decode: function (utftext) {var string = ""; var i = 0; var c = c1 = c2 = 0; while (i < utftext.length) {c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) {string += String.fromCharCode(c); i++;} else if ((c > 191) && (c < 224)) {c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2;} else {c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); c3 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3;}} return string; }}; var protected_links = ""; var a_to_va = 0; var a_to_vb = 0; var a_to_vc = ""; function auto_safelink() {auto_safeconvert();}; function auto_safeconvert() {var a_to_vd = window.location.hostname; if (protected_links != "" && !protected_links.match(a_to_vd)) {protected_links += ", " + a_to_vd;} else if (protected_links == "") {protected_links = a_to_vd;} var a_to_ve = ""; var a_to_vf = new Array(); var a_to_vg = 0; a_to_ve = document.getElementsByTagName("a"); a_to_va = a_to_ve.length; a_to_vf = a_to_fa(); a_to_vg = a_to_vf.length; var a_to_vh = false; var j = 0; var daftarPostingan = [ "https://www.goctailieu.com/p/get-link.html" ]; var randomPostingan = daftarPostingan[Math.floor(Math.random()*daftarPostingan.length)]; var a_to_vi = ""; for (var i = 0; i < a_to_va; i++) {a_to_vh = false; j = 0; while (a_to_vh == false && j < a_to_vg) {a_to_vi = a_to_ve[i].href; if (a_to_vi.match(a_to_vf[j]) || !a_to_vi || !a_to_vi.match("https")) {a_to_vh = true;} j++; } if (a_to_vh == false) {var encryptedUrl = Base64.encode(a_to_vi); a_to_ve[i].href = randomPostingan + "?url=" + encryptedUrl; a_to_ve[i].rel = "noopener noreferrer"; a_to_vb++; a_to_vc += i + ":::" + a_to_ve[i].href + "\n";} } var a_to_vj = ""; var a_to_vk = ""; if (a_to_vj) {a_to_vj.innerHTML += a_to_vb;} if (a_to_vk) {a_to_vk.innerHTML += a_to_va;} }; function a_to_fa() {var a_to_vf = new Array(); protected_links = protected_links.replace(" ", ""); a_to_vf = protected_links.split(","); return a_to_vf;}; /*]]>*/</script>

  <!--[ Protect link from encode ]-->

  <script>protected_links = "goctailieu.com, facebook.com, instagram.com, twitter.com"; auto_safelink(); </script>

</b:if>

Thay thế tất cả liên kết được đánh dấu bằng https://www.goctailieu.com/p/get-link.htmlbằng liên kết trang safelink của bạn.

Có một vùng mã được đặt tên là protected_links , tại đây bạn có thể thêm các tên miền mà bạn muốn là danh sách loại trừ các link không qua trang safelink. Khi bạn thêm miền, hãy đặt dấu phẩy (,). 

Ví dụ: protected_links = "goctailieu.com, facebook.com, instagram.com, twitter.com" 

Nhấp vào biểu tượng lưu để đảm bảo các thay đổi được áp dụng cho mẫu của bạn. 

Chúc các bạn thành công! 

Post a Comment

Previous Post Next Post